หนึ่งในผลงานคุณภาพจากเรา เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) มอบหมายให้เรา บริหารออกแบบ ก่อสร้างบ้านและระบบสารารณูปโภค ในโครงการ “เศรษฐสิริประชาชื่น”