โครงการ ฮาบิเทีย อีกหนึ่งความภูมิใจ ที่เราสร้างสรรค์ เพื่อแทนคําขอบคุณ บริษัท พิวรรธนา จํากัด ที่วางใจให้เราดูแลงานก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค บ้านสําเร็จรูป (PrecastConcreteStructure) ของโครงการฮาบิเทีย บางใหญ่, ฮาบิเทีย ราชพฤกษ์, ฮาบิเทีย บอนด์ ราชพฤกษ์, ฮาบิเทีย รามอินทรา โซน 2, ฮาบิเทีย รามอินทรา PN 1- 1, ฮาบิเทียพุทธมณฑลสาย 2 (จรัญ 13 บางแวก), ฮาบิเทีย ภูเก็ต, ฮาบิเทีย หทัยราษฎร์, ฮาบิเทีย เทียนทะเล 28, ฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา PN 1-4, ฮาบิเทีย ออร์บิต หทัยราษฎร์