หนึ่งในผลงานคุณภาพจากเรา แทนคําขอบคุณต่อความไว้วางใจที่ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) มอบหมายให้เรา บริหารจัดการงานก่อสร้างบ้าน และระบบงานสาธารณูปโภค สําหรับโครงการบุราสิริประชาชื่น, บุราสิริ อ่อนนุช – บางนา, บุราสิริ ปัญญาอินทรา, บุราสิริ ภูเก็ต, บุราสิริ พหลโยธิน สายไหม, บุราสิริ พหลโยธินสายไหม, บุราสิริ สันผีเสื้อ เชียงใหม่, บุราสิริ วัชรพล (เฟส 2), บุราสิริ อุดรธานี