ผลงานที่ได้รับการยอมรับจาก แม็คโคร (Makro) อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยได้ทำการก่อสร้างอาคาร และเสาเข็มพร้อมตอกให้กับ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันจำนวน 89 สาขา (ข้อมูลล่าสุดปี 2564) เช่น Makro กําแพงเพชร, เชียงใหม่, รามอินทรา, ปราณบุรี, พัทยา, สระบุรี, ชุมพร, ฉะเชิงเทรา, กระบี่, บุรีรัมย์, เพชรบุรี, จันทบุรี, ศรีสะเกษ, ลําพูน, ชัยภูมิ, เกาะช้างและกาญจนบุรี และแม็คโครประเทศกัมพูชาฯลฯ