ด้วยการพัฒนาเทคนิคที่รุดหน้า เราสามารถหล่อผนังคอนกรีตเสริมเหล็กจากแนวราบ และยกขึ้นเพื่อประกอบ  โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยลดขั้นตอนงานก่อสร้าง สามารถประหยัดเวลาและแรงงาน และจากคุณลักษณะการผลิต ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงมีความแข็งแรงคงทน สามารถใช้เป็นโครงสร้างรับน้ําหนักชั้นบนได้ และยังมีคุณสมบัติทนแรงสั่นไหว กรณีเกิดแผ่นดินไหวได้มากกว่าผนังก่ออิฐแบบเดิมทั่วไป