บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด รับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค งานถนน ลานจอดรถ สะพานข้ามคลอง แม่น้ำ งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร งานปะปา ท่อระบายน้ำ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน งานก่อสร้างพื้นผิวทางเดินเท้า จราจร งานปลูกต้นไม้ แนวป้องกันกำแพงดิน และอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถปรึกษา หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลย