ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่น ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมาร์ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของความเป็นเมือง เกิดการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโต  จึงเป็นโอกาสให้ บริษัท บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เปิดให้บริการเข้าไปรับงานก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังต้องการงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย ที่การก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับความไว้วางใจจากต่างประเทศให้ก่อสร้าง ตึก อาคาร ที่พัก เป็นจำนวนมาก ขอยกตัวอย่างให้รับชมผลงานได้จากอัลบั้มภาพ ด้านล่าง