บริษัท บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทฯ รับสร้างบ้าน ระบบ Precast เป็นเทคนิคหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมา เนื่องจากแนวโน้มธุรกิจก่อสร้างจะหันไปใช้ระบบสำเร็จรูปมากขึ้น เป็นระบบที่นำเอาชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปมาประกอบ หรือติดตั้งเป็นชิ้นงานเป็นบ้าน  เป็นที่นิยมกันมากในประเทศไทย คุณภาพได้มาตรฐานความแกร่ง เน้นการติดตั้งง่าย มีความปลอดภัยในการใช้งาน