กระบวนการก่อสร้าง สิ่งจำเป็นพื้นฐาน การตอกเสาเข็ม เป็นสิ่งที่จำเป็น การตอกเสาเข็มเป็นพื้นฐานของการก่อสร้าง เป็นเทคนิคที่กำหนดรากฐานที่ลึกล้ำสำหรับงานก่อสร้างทุกรูปแบบ มีวัสดุหลากหลายประเภทที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการตอกเสาเข็มได้ มักใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวัสดุตอกเสาเข็ม เพื่อให้ฐานรากของอาคารใดต้องแข็งแรง ถ้าอาคารสำนักงานไม่มีฐานโครงสร้างที่แข็งแรงอาคารนั้นจะอยู่ได้ไม่นาน

งานเข็มตอก