ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี บริษัท บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด รับออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ด้วยบุคลากรผู้ชํานาญการที่ใส่ใจควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต ทั้งการออกแบบตึกอาคาร โรงพยาบาล ห้าง ร้าน โรงงาน บ้าน PRECAST และ PREFAB รวมไปถึงการออกแบบระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ