การถมดินเพื่อปรับพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง ก่อนการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน จะต้องมีการปรับที่ดินให้มีความเหมาะสม  เพื่อเตรียมให้พร้อมก่อนก่อสร้าง งานถมดิน เป็นวิธีที่ใช้ปรับหน้าดินได้ดี  การถมดินที่ดีควรต้องหลายปัจจัยระยะยาวด้วย การปรับพื้นการอัดแน่นป้องกันการทรุดตัวได้อีกด้วย