การก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป Prefabrication เป็นทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการบ้านจัดสรร ที่ไม่ค่อยมีรายละเอียดการตกแต่งมากนัก รวมทั้งจะเป็นแบบที่ค่อนข้างซ้ำ ๆ เดิม ๆ หลาย ๆ หลัง ด้วยเหตุผลสามารถสร้างจำนวนมากยูนิต ในต้นทุนที่น้อยลง คุณภาพของโครงสร้างบ้านมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว  โดยหลักแล้วระบบก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปจะไม่มีเสาและคาน แต่จะใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนักแทน